Лични данни

Регистрацията на сайта е абсолютно доброволна.Вие може да изберете дали да се регистрирате на сайта или да го разгледате и правите поръчки без регистрация.

Основните лични данни ,обработвани напълно съгласно Закона за защита на личните данни на Република България,използваме

единствено с цел да Ви доставим поръчаната стока на точен адрес.

Вашите лични данни остават в нашата система до момента на изпращане на поръчката и след това се изтриват .